SA NAŠE FARME

Dimljeni proizvodi

Dimljeni proizvodi

Dobijeni su soljenjem ili salamurenjem, sušenjem i dimljenjem svinjskog i goveđeg mesa. To su visoko kvalitetni komadi mesa, podvrgnuti dužem procesu dimljenja, sušenja i zrenja. Proizvode se krojenjem svinjskog buta, vrata, pečenice i goveđeg buta. Ovi proizvodi imaju karakterističan izgled, prijatan ukus i miris na sušeno, fermentovano meso.Dimljeni proizvodiDobijeni su soljenjem ili salamurenjem, sušenjem i dimljenjem svinjskog i goveđeg mesa. To su visoko kvalitetni komadi mesa, podvrgnuti dužem procesu dimljenja, sušenja i zrenja. Proizvode se krojenjem svinjskog buta, vrata, pečenice i goveđeg buta. Ovi proizvodi imaju karakterističan izgled, prijatan ukus i miris na sušeno, fermentovano meso.Dimljeni proizvodi

SAZNAJ VIŠE

Dimljeni proizvodi

Dimljeni proizvodi

Dobijeni su soljenjem ili salamurenjem, sušenjem i dimljenjem svinjskog i goveđeg mesa. To su visoko kvalitetni komadi mesa, podvrgnuti dužem procesu dimljenja, sušenja i zrenja. Proizvode se krojenjem svinjskog buta, vrata, pečenice i goveđeg buta. Ovi proizvodi imaju karakterističan izgled, prijatan ukus i miris na sušeno, fermentovano meso.Dimljeni proizvodiDobijeni su soljenjem ili salamurenjem, sušenjem i dimljenjem svinjskog i goveđeg mesa. To su visoko kvalitetni komadi mesa, podvrgnuti dužem procesu dimljenja, sušenja i zrenja. Proizvode se krojenjem svinjskog buta, vrata, pečenice i goveđeg buta. Ovi proizvodi imaju karakterističan izgled, prijatan ukus i miris na sušeno, fermentovano meso.Dimljeni proizvodi

SAZNAJ VIŠE

Dimljeni proizvodi

Dimljeni proizvodi

Dobijeni su soljenjem ili salamurenjem, sušenjem i dimljenjem svinjskog i goveđeg mesa. To su visoko kvalitetni komadi mesa, podvrgnuti dužem procesu dimljenja, sušenja i zrenja. Proizvode se krojenjem svinjskog buta, vrata, pečenice i goveđeg buta. Ovi proizvodi imaju karakterističan izgled, prijatan ukus i miris na sušeno, fermentovano meso.Dimljeni proizvodiDobijeni su soljenjem ili salamurenjem, sušenjem i dimljenjem svinjskog i goveđeg mesa. To su visoko kvalitetni komadi mesa, podvrgnuti dužem procesu dimljenja, sušenja i zrenja. Proizvode se krojenjem svinjskog buta, vrata, pečenice i goveđeg buta. Ovi proizvodi imaju karakterističan izgled, prijatan ukus i miris na sušeno, fermentovano meso.Dimljeni proizvodi

SAZNAJ VIŠE